cursus meditatie

Cursus Meditatie

Meditatie cursus

het Vissentijdperk was de uitdaging van de mens om een persoonlijkheid (zevenvoudig bewustzijn) te vormen. In het Aquariustijdperk wordt de mens zich bewust van zijn spirituele aard en opent zich zijn kosmische (dertienvoudig) bewustzijn. In deze cursus maak je kennis met, en leer je te mediteren op, de dertien transformatiesymbolen, waardoor zij hun energie vrijgeven. Deze symbolen zijn sleutels om je eigen liefdesvermogen te ontwikkelen op alle gebieden van je bestaan. Zo ontsluit je jouw scheppende vermogens om je leven te transformeren en te helen en kun je deze energie aanwenden ter ondersteuning van je medemens die het, om welke reden dan ook, moeilijk heeft. Het is helpend voor je als je de eerste beginselen van meditatie onder de knie hebt, echter ook in deze cursus zullen deze aspecten worden geoefend, daar zij voorwaarde zijn om je af te kunnen stemmen, alvorens je op de transformatiesymbolen gaat mediteren.

Anders gezegd; in de huidige tijd staan wij voor de uitdaging ons bewust te zijn van onze spirituele aard en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

De cursus bestaat uit verschillende niveaus die op elkaar aansluiten.

Doel:

  • Ontplooien van je bewustzijn en het ontvangen van diepere inspiratie voor je zelf en het leven.
  • Je leert in meditatie de weg te gaan, die direct naar de bron van leven in je zelf voert.
  • M.a.w., je leert bewust te zijn wie je bent, zelfstandig te zijn en eigen verantwoordelijkheid te nemen.
  • Je leert zelfbewust vanuit je eigen kracht in het leven te staan.

Op een volgende nivo van bewustzijn leer je onderscheid te maken tussen wie je bent en wat het leven van je wil. Waardoor je in contact met je vrije wil keuzes kan maken.

Het daarop volgende nivo is het nivo van creatie.

Hier wordt de mens uitgenodigd in een voortrekkers functie werkzaam te zijn en de mensheid te helpen te evolueren.

Meditatie is een éénpuntig gerichte aandacht die, vanuit rust en stilte leidt tot contemplatie (beschouwing), waardoor een beeld of gedachte uit het eigen diepste wezen in het bewustzijn kan komen.

Basis cursus:

Tot een zodanige verstilling komen in jezelf, dat je in verbinding komt met jouw “hoger zelf”, jouw kern en al je mogelijkheden en kwaliteiten. Aangereikt worden diverse manieren om in een meditatieve staat van “gewaar zijn” te komen. Via concentratieoefeningen en geleide meditaties leer je ook in je dagelijks leven meer afgestemd te zijn op het “hier en nu”.

Doel:

  • Deze cursus is bedoeld om je bewust te worden van je eigen innerlijke kracht en wijsheid.
  • En tot dieper inzicht komen tot over de functie van je persoonlijkheid en hoe je die tot uitdrukking laat komen in het leven. uitdrukking geven aan je zelf in het hier en nu en je bewust te worden van de functie van je persoonlijkheid

Vervolg 1

Doel:

Je leven zelf ter hand nemen en werkzaam worden vanuit je dertienvoudige (kosmisch) bewustzijn, waartoe elk mens in dit Aquariustijdperk wordt uitgenodigd.

Waartoe leidt het?

Bewustwording van het spirituele wezen dat je bent en daarmee de bron van leven in jezelf ontsluitend. Door innerlijke groei zal je zelfbeeld dusdanig veranderen dat je meer in harmonie kunt leven met de wereld om je heen door actieve deelname aan je eigen heelwording van persoonlijkheid, ziel en Geest, uitstralend naar je omgeving.

Vervolg  2

Doel:

Herkennen wat er nodig is om deze verandering in jezelf tot stand te brengen. Aan de hand van de aangereikte voorbeelden dát, wat betrekking heeft op jou, in de praktijk brengen.

Waartoe leidt het?

Dit betekent dat je je vrijmaakt van jouw “processen”; van je gehechtheid aan je emotionele- en mentale patronen waarvan je anders afhankelijk zou blijven en het lijden in stand zou houden. En dat je volwassen wordt: groei door te leven vanuit de Bron. Dit is de weg van belangeloze Liefde.

Deze cursus gaat van start wanneer er minimaal 6 aanmeldingen zijn.

Tijd: 19.30- 22.00 uur op en maandag of op een vrijdag

ziens-wijze

Praktijk voor coaching, persoonlijke begeleiding en groepstrainingen.